O mně

Jmenuji se Lucie, latinsky LUX - světlá zářící. Dlouho jsem svoje jméno neměla ráda, ale teď ho miluju a chápu, že předurčilo moje poslání - "svítit" lidem na  cestu jejich duše. 

Ačkoliv jsem dopravní inženýrka, přes klikatou cestu jsem našla cestu svojí duše a své poslání. Mou hlavní životní náplní jsou individuální alternativní terapie více informací tady. 

Ráda se stále vzdělávám a poznávám nové - má duše je věčný student. Rozhodla jsem se své mnohaleté zkušenosti z terapeutické praxe a vlastního života předávat dál i na hromadných akcích - workshopech, přednáškách, kurzech

Nyní jsem věnovala 2 roky studiu Mohendžodára (ucelený systém meditací a cvičení pro ženy). Byla to dlouhá a občas velmi náročná cesta. Kromě sebepoznání a transformace skrze techniky Mohendžodára, zde probíhá i transformace díky skupinám 30-50 žen, se kterými jsem trávila několik týdnů v průběhu těchto dvou let. To byla pro mě, dřívější odpůrkyni ženských kruhů, největší výzva ;-) A zde jsem taky plně pochopila, jak jsou tato setkání v kruhu žen velmi léčivá, sebepoznávací a vskutku transformační.
Proto jsem se rozhodla vystudovat i lektorské kurzy (certifikovaný trénink Katarzních technik Mohendžodáro, Osho therapist trénink a cvičitelský kurz rituálu Mohendžodáro) 
a předávat tento starodávný rituál a meditace dalším skupinám žen. Mazat jejich přesvědčení, že ostatní ženy jsou "slepice", ukazovat jim, jak blahodárné a léčivé je setkávat se s jinými ženami, navazovat nová obohacující přátelství.

Těším se na jakákoliv setkání s vámi.  

                                                                   Lucie